Novinky

Novinky

Projekt Dostať druhú šancu 2019

Pilotný diel projektu sa uskutočnil v novembri 2017 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave a u väzňov na otvorenom oddelení manželia Bangovci vzbudili svojim bezprostredným rozprávaním o svojich úspechoch aj pádoch nielen veľký záujem, ale aj sympatie a často aj široký úsmev na tvárach.

Vďaka veľkému úspechu a odozvám zo strán pracovníkov aj klientov ústavu sme sa rozhodli pokračovať v tejto činnosti aj v tomto roku pod záštitou MK SR, pokiaľ náš projekt bude schválený. Je to lastovička v našej činnosti, keďže doteraz sme sa zameriavali viac na zdravotne a zrakovo postihnutých spoluobčanov.

Naše návštevy v zariadeniach prebiehali podľa  nasledovného harmonogramu:

 • 09.06.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
 • 10.06.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
 • 27.06.2018 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
 • 12.07.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
 • 18.07.2018 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
 • 04.08.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová
 • 05.08.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra, Cintorínska
 • 16.08.2018 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora
 • 02.10.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava

Všetky koncerty manželov Bangovcov mali podobný scenár, aj keď ich konkrétna realizácia bola veľmi citlivo prispôsobovaná prostrediu, náladám aj odozve divákov. Aj podobné typy obecenstva totiž na podobné rozprávanie môžu reagovať rozdielne. Koncert začínal vždy krátkym vysvetlením toho, čo vlastne svojou aktivitou sledujeme. Nechceme nikoho súdiť, ani poučovať, ani dávať múdre rady do života. Týchto si všetci prítomní pravdepodobne užijú nemálo. Bangovci im porozprávali útržky zo svojho života, na základe ktorých sa formovala ich životná filozofia: Všetko, čo do života dáš, od neho aj dostaneš.

Rozprávanie o živote Bangovcov začalo ich neľahkým detstvom. Maroš bol od malička v internátnej škôlke a škole pre nevidiacich v Brne a v Levoči. Bojoval nielen so svojím postihnutím, ale aj s nedostatkom informácií o ňom a rovnako aj s osamelosťou počas dlhých rokov na internáte. Saša vyrastala síce ako vidiaca, prekonala však veľmi ťažký životný šok ako 17 ročná, keď stratila zrak v dôsledku autonehody a veľmi dlho a ťažko sa s tým vyrovnávala. Títo dvaja osudom skúšaní ľudia sa stretli a vďaka svojej túžbe žiť plnohodnotným životom vytvorili rodinu, do ktorej priviedli malé dieťa. Avšak aj v tomto im osud nedoprial a dievčatko, ktoré 17 rokov bojovalo s ťažkou chorobou imunitného systému, im nakoniec odišlo na večnosť. Už od mladosti sa obidvaja venovali tomu, čo vedeli robiť – spevu. Založili spevácku skupinu, neskôr občianske združenie so zameraním na výchovné a charitatívne podujatia, a začali Maroša povzbudzovať v tom, aby ako najtalentovanejší z nich začal budovať svoju spevácku kariéru. Saša v sebe objavila manažérske schopnosti a začala ich uplatňovať rovnako, ako umenie moderovať Marošove čoraz častejšie koncerty. Dnes má Maroš za sebou cca 10 ročnú kariéru, v priebehu ktorej spieval na mnohých slovenských aj zahraničných scénach a napriek tomu, že hudbu nikdy neštudoval, jeho prejav si získal tisíce priaznivcov, pretože – ako hovorí – spieva srdcom.

Samozrejme, sprievodné slovo manželov Bangovcov v projekte obsahuje len veľmi malý výpočet ich profesionálnych úspechov. Ak sú aj spomenuté, tak nie s cieľom chváliť sa – čo by na týchto miestach rozhodne vyznelo nepatrične – ale skôr s cieľom ukázať, že aj z najväčšieho psychického dna sa dá vyjsť hore a vrátiť sa do normálneho života, prípadne žať aj úspechy vo svojej profesii. Treba len objaviť v sebe talent alebo záujem o niečo užitočné, vytrvať a nepoľaviť v usilovnosti a úspechy sa objavia. Určite je však potrebné mať okolo seba aj dobrých ľudí, ktorí človeku pomôžu a podržia ho v ťažkých chvíľach.

Sprievodné slovo bolo veselé aj vážne. O ťažkých chvíľach sa žartovať nedá, ale manželia pospomínali počas akcie množstvo rôznych veselých príhod. Ich bezprostredné správanie čoskoro prelomilo ľady a aj keď diváci sa vzhľadom na určitú disciplínu prejavu do komentov veľmi nezapájali, bolo vidno, že sa naozaj dobre bavia.

Asi polovicu koncertu tvorila hudba. O hudobnú techniku sa staral usporiadateľ alebo firma Cumzeek, s.r.o.. Manželia Bangovci starostlivo vyberali piesne, často aj podľa reakcií obecenstva. Veľký záujem bol najmä o cigánske a rezké ľudové piesne, elánovky či gottovky. Bolo dôležité, aby sme svojim výberom nikoho nijako neurazili ani nerozľútostili. Hodnotenie a spracovanie foto a video materiálu /tam, kde to bolo možné/ sme uskutočňovali priebežne. Efekt vystúpenia manželov Bangovcov bol kultúrny, výchovno-vzdelávací a inšpiračno-motivačný. V každom zariadení sa stretli s bohatou odozvou, ktorú klienti prejavili či už osobne, ak to bolo možné /slovom, dotykom/, alebo sa so svojimi dojmami zverili zodpovedným pedagógom alebo sociálnym pracovníkom, ktorí nám potom svoje hodnotenie tlmočili.

Kombinácia spevu a hudby obohatená citlivým sprievodným slovom dvoch ľudí, ktorí vedia, o čom je život, s neľahkými životnými osudmi /hendikep v spojení s dlhoročnou starostlivosťou o ťažko choré dieťa/ môžu byť motiváciou a inšpiráciou pre všetkých tých, ktorí už nevedia, ako ďalej, aby našli odvahu , začali na sebe pracovať a pokúsili sa nájsť nový rozmer svojho uplatnenia živote. Finančne a organizačne projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR, organizačne Zbor väzenskej a justičnej stráže v Bratislave, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie a Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora.

Pre rok 2019 sme opäť podali žiadosť o finančnú dotáciu na Ministerstvo kultúry SR na uskutočnenie projektu v ďalších zariadeniach. Jedná sa o nasledovné ústavy a zariadenia:

 • Ústavy na výkon trestu: Leopoldov, Dubnica nad Váhom, Ilava, Žilina, Ružomberok, Košice, Ústav na výkon trestu pre ženy Bratislava.
 • Resocializačné zariadenia: RESOTY – resoc. komunita Antona Srholca v Bratislave Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce
 • Dobrý pastier Kláštor pod Znievom

Všetkým srdečne ďakujeme a veríme, že budeme môcť navštíviť aj iné podobné zariadenia, pretože podujatia boli obojstranne obohacujúce a zaujímavé.

 

 

 

 

V Bratislave, 11.11.2018

Alexandra Bangová

predseda OZ

Dostať druhú šancu

Jedným z dvoch projektov OZ Ambrelo, podporených Ministerstvom kultúry SR v roku 2018, je projekt Dostať druhú šancu.

Zámerom projektu známeho nevidiaceho speváka Maroša Banga a jeho rovnako postihnutej manželky a moderátorky Alexandry, je osloviť a povzbudiť ľudí, ktorých osud doviedol do väzníc alebo do liečební pre závislých na drogách či alkohole. 

Kombinácia spevu a hudby obohatená citlivým sprievodným slovom dvoch ľudí, ktorí vedia, o čom je život, s neľahkými životnými osudmi /hendikep v spojení s dlhoročnou starostlivosťou o ťažko choré dieťa/ môžu byť motiváciou a inšpiráciou pre všetkých tých, ktorí už nevedia, ako ďalej, aby našli odvahu , začali na sebe pracovať a pokúsili sa nájsť nový rozmer svojho uplatnenia v živote. Efekt ich vystúpenia bude kultúrny, výchovno-vzdelávací a inšpiračno-motivačný.

Pilotný diel projektu sa uskutočnil v novembri 2017 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave a u väzňov na otvorenom oddelení manželia Bangovci vzbudili svojim bezprostredným rozprávaním o svojich úspechoch aj pádoch nielen veľký záujem, ale aj sympatie a častokrát aj široký úsmev na tvárach.

Osloviť by sme chceli odsúdených a pacientov v týchto ústavoch:

 • 09.06.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
 • 10.06.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
 • 19.06.2018 Psychiatrická nemocnica Hronovce
 • 27.06.2018 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
 • 12.07.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
 • 18.07.2018 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
 • 04.08.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová
 • 05.08.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra, Cintorínska
 • 16.08.2018 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora

Odborným garantom projektu bude Janka Škultéty, riaditeľka hlasového štúdia La Musica. Projekt sa uskutoční v období od júna do novembra 2018 a je podporený Ministerstvom kultúry SR. Organizačne sa ho zhostia členovia OZ Ambrelo Maroš BangoSaša Bangová, technicky Milan Ištvanec.

Koncert Piesne môjho srdca

Najnovším hudobným zážitkom pre poslucháčov a priaznivcov Maroša Banga bolo jeho vystúpenie 20. decembra 2017 v prestížnom bratislavskom V-klube, kam si nevidiaci spevák pozval speváčku Vierku Kotvasovú a ktoré opäť, už tradične v predvečer Vianoc, zorganizovalo OZ Ambrelo s finančnou pomocou Grantového programu Mesta Bratislava ArsBratislavensis. Scenáristkou a moderátorkou večera bola Marošova nevidiaca manželka a manažérka Saša.

Repertoár koncertu  bol veľmi pestrý a sólovými piesňami aj duetmi s Marošom Bangom sa predstavila speváčka Vierka Kotvasová. Okrem krásnych vianočných piesní /Purpura, Kdepak ty, ptáčku, hnízdo máš, Tři oříšky pro Popelku, Vtedy sú Vianoce a Tichá noc zazneli v Marošovo podaní aj niektoré svetové evergreeny /Release me, Can´t Help Falling in Love/, piesne z repertoáru Karla Gotta /Nevinná, Jdi za štěstím/, Leonarda Cohena /Hallelujah/, duety /Ani náhodou, The Prayer/ a ďalšie.

Koncert bol určený širokej verejnosti, avšak primárnou cieľovou skupinou boli občania zdravotne a sociálne handicapovaní.

Celkovo odznelo cca 20 skladieb, koncert trval takmer 2 hodiny, napriek tomu však pozornosť cca 400 divákov nijako nepoľavovala. Koncert mal vynikajúcu umeleckú a organizačnú úroveň a privítali sme medzi sebou mnohých vzácnych hostí, priateľov a fanúšikov.

Na organizácii koncertu sa okrem manželov Bangovcov podieľalo asi 10  dobrovoľníkov z radov ich priaznivcov

Projekt okrem Ars Bratislavensis finančne podporili aj Národné osvetové centrum v Bratislave /prenájom priestorov, ozvučenie a osvetlenie/, firma Curel s.r.o., Švajciarsko – Slovenská obchodná komora a občerstvením nám prispela prevádzka McDonald na Námestí SNP. Všetkým srdečne ďakujeme!

Plagát Véčko 2017_1
Plagát Véčko 2017_1