Dostať druhú šancu

Dostať druhú šancu

Jedným z dvoch projektov OZ Ambrelo, podporených Ministerstvom kultúry SR v roku 2018, je projekt Dostať druhú šancu.

Zámerom projektu známeho nevidiaceho speváka Maroša Banga a jeho rovnako postihnutej manželky a moderátorky Alexandry, je osloviť a povzbudiť ľudí, ktorých osud doviedol do väzníc alebo do liečební pre závislých na drogách či alkohole. 

Kombinácia spevu a hudby obohatená citlivým sprievodným slovom dvoch ľudí, ktorí vedia, o čom je život, s neľahkými životnými osudmi /hendikep v spojení s dlhoročnou starostlivosťou o ťažko choré dieťa/ môžu byť motiváciou a inšpiráciou pre všetkých tých, ktorí už nevedia, ako ďalej, aby našli odvahu , začali na sebe pracovať a pokúsili sa nájsť nový rozmer svojho uplatnenia v živote. Efekt ich vystúpenia bude kultúrny, výchovno-vzdelávací a inšpiračno-motivačný.

Pilotný diel projektu sa uskutočnil v novembri 2017 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave a u väzňov na otvorenom oddelení manželia Bangovci vzbudili svojim bezprostredným rozprávaním o svojich úspechoch aj pádoch nielen veľký záujem, ale aj sympatie a častokrát aj široký úsmev na tvárach.

Osloviť by sme chceli odsúdených a pacientov v týchto ústavoch:

  • 09.06.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
  • 10.06.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
  • 19.06.2018 Psychiatrická nemocnica Hronovce
  • 27.06.2018 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
  • 12.07.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica
  • 18.07.2018 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
  • 04.08.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra – Chrenová
  • 05.08.2018 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra, Cintorínska
  • 16.08.2018 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora

Odborným garantom projektu bude Janka Škultéty, riaditeľka hlasového štúdia La Musica. Projekt sa uskutoční v období od júna do novembra 2018 a je podporený Ministerstvom kultúry SR. Organizačne sa ho zhostia členovia OZ Ambrelo Maroš BangoSaša Bangová, technicky Milan Ištvanec.

Posted on: 28. mája 2018Admin_Tomas_Bango