Spojila nás pieseň 2014

Spojila nás pieseň 2014

Spojila nás pieseň si možno spoločne zaspievajú štyria nevidiaci speváci a speváčky z krajín V4 pri stretnutí na spoločnom koncerte v srdci Bratislavy na Hlavnom námestí dňa 4. júla 2014 o 19.00 hod. Je to však aj názov koncertu, ktorý organizuje OZ nevidiacich Ambrelo a cieľom ktorého je priblížiť širokej verejnosti život a prácu zrakovo postihnutých umelcov a dokázať, že handicap nie je bariérou v ich sebarealizácii. Partnermi zo zahraničia budú Zväzy nevidiacich z Čiech, Maďarska a Poľska.
Projekt bude súčasťou Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2014 a bude voľne nadväzovať na predvianočný koncert Spojila nás pieseň, ktorý prilákal mnoho bratislavských, ale aj moravských divákov do zrekonštruovaného V-klubu na Námestí SNP.
Tvárou koncertu bude člen OZ Ambrelo Maroš Bango, moderátorkou Alexandra Bangová a hosťami budú zrakovo handicapovaní umelci: Radek Žalud /Česká republika/, Anna Faderewska /Poľsko/ a Szilvia Agárdi /Maďarsko/.
„Prostredníctvom krásnej hudby a cestou umenia chceme povzbudzovať a motivovať aj ostatných handicapovaných k tomu, aby sa nebáli pracovať na svojom talente a predstaviť výsledky svojho úsilia ostatným“– hovorí Alexandra Bangová, predsedníčka OZ Ambrelo.
Koncert sa uskutoční vďaka finančnej podpore Hlavného mesta Bratislava, Arsbratislavensis, BKIS, Českého centra, Poľského kultúrneho inštitútu a Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky v Bratislave a vďaka organizačnej a marketingovej podpore zahraničných partnerov projektu.
Veľmi si vážime všetko, čo pre nás  urobili mnohé úrady a inštitúcie s cieľom pomôcť nám tento koncert zorganizovať a zrealizovať. Ďakujeme všetkým vopred za čas a námahu, ktorú ste nám venovali a tešíme sa na stretnutie na koncerte .

Alexandra Bangová, predseda OZ Ambrelo
Tel: +421 905 648 520
V Bratislave, 9.6.2014
Posted on: 14. júna 2014Admin_Tomas_Bango