Spojila nás pieseň 2015

Spojila nás pieseň 2015

Občianske združenie AmbreloKultúrne zariadenia Petržalky pripravujú dňa 5.11.2015 v Dome kultúry Zrkadlový háj BA – Petržalka pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich koncert Spojila nás pieseň, ktorého cieľom je reprezentovať a predstaviť umenie zrakovo handicapovaných umelcov.Tvárou podujatia bude slovenský nevidiaci spevák Maroš Bangoa jeho hosťami budú  nevidiaci speváci z Rakúska /Antonija Kovacevic/ a Českej republiky /Radek Žalud/. Hovoreným slovom ich bude sprevádzať nevidiaca Alexandra Bangová a moderátor JOJJán Mečiar. Hosťom večera by mal byť známy slovenský operný spevák Martin Babjak.

Vzhľadom na atraktívnu zostavu účinkujúcich predpokladáme návštevu 400-500 osôb. Pozvaní budú zrakovo handicapovaní občania Bratislavy, ako aj seniori a iné znevýhodnené skupiny obyvateľov.

Členovia OZ Ambrelo by takto chceli povzbudiť všetkých tých, ktorí možno tušia v sebe skrytý talent, ale k jeho rozvoju im chýba odvaha a motivácia, aby sa pokúsili nájsť nový rozmer svojho uplatnenia v živote. Prostredníctvom krásnej hudby a spevu chcú motivovať aj ostatných handicapovaných k tomu, aby sa nebáli na sebe pracovať a predstaviť výsledky svojho úsilia ostatným.

Nad podujatím prevzal záštitu primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal. Finančne ho podporili Slovenské elektrárne, a. s., spol. skupiny Enel a Mesto Bratislava prostredníctvom grantového programu ArsBratislavensis.   Mediálnymi partnermi sú časopis in.ba a TV Ružinov. Ďalšími partnermi sú Mestská časť Bratislava – Petržalka, firmy Coca cola, Curel s.r.o., hotel Crowne Plaza a Rakúske kultúrne fórum.

Veríme, že tento koncert vnesie do nášho mesta myšlienku spolupatričnosti s tými, ku ktorým osud nebol vždy zhovievavý, ale napriek tomu sa nevzdávajú, bojujú a svojim talentom obohacujú životy ľudí okolo seba.

Alexandra Bangová, predseda OZ Ambrelo
Posted on: 19. októbra 2015Admin_Tomas_Bango